CHíNH SáCH BảO MậT Cá NHâN

Chính sách bảo mật cá nhân

GIỚI THIỆU

Trang web http://www.walkfree.org (hay “Trang chủ”) được quản lý bởi Walk Free, một tổ chức giáo dục và tổ chức phòng trào (Chúng tôi).

Walk Free là một doanh nghiệp -phi lợi nhuận chuyên nhằm nâng cao nhận thức trong công chúng, cổ vũ phong trào hoạt động nhằm tác động tới hành vi của cộng đồng và cá nhân đối với tình trạng nô lệ hiện đại.

Walk Free cam kết bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trực tuyến của bạn. Qua các phần dưới đây, bạn có thể thấy chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn và giữ cho thông tin đó an toàn như thế nào.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Walk Free cập nhật thông tin với bạn qua email.  Bất cứ lúc nào bạn muốn rút khỏi danh sách nhận email của chúng tôi, bạn có thể liên hệ info@walkfree.org bằng email mang tiêu đề “Ngừng đăng ký”.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin bạn đã cung cấp cho các tổ chức khác nếu không có được sự chấp thuận công khai của bạn.  Thông tin cá nhân của bạn chỉ được chia sẻ với các tổ chức thành viên sau:

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN THỨ BA. Ví dụ, các quản trị viên dữ liệu của chúng tôi – với một mục đích duy nhất là giúp Chúng tôi hoạt động.  Các nhóm này không được chia sẻ thông tin cá nhân của bạn hay sử dụng nó vào bất cứ mục đích nào không có sự chỉ dẫn của chúng tôi.

Quản trị viên bên thứ ba – các tổ chức chúng tôi liên hệ để phân phối số lượng lớn các thông điệp.  Nội dung của các emails này sẽ đến trực tiếp từ Walk Free và các tổ chức bên thứ ba sẽ không được tiếp cận trực tiếp thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài ra, chỉ với sự chấp thuận công khai của bạn, chúng tôi mới trao lại các thông tin của bạn cho các nhóm dưới đây (theo nguyên tắc thông thường):

Các nhà lãnh đạo thế giới, các ấn bản tin tức và các đối tượng tiếp nhận khác mà bạn chọn công cụ email để gửi thông điệp tới. Các nhà lãnh đạo thế giới, các ấn bản tin tức và công chúng khi bạn ký các kiến nghị hoặc hoàn thành các bản khảo sát thăm dò

Khi bạn trao thông tin cá nhân cho WalkFree, chúng tôi có quy trình bảo mật cho thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tất cả các thông tin truyền tải qua mạng được 100% an toàn. Do đó, dù luôn luôn cố gắng hết khả năng, Walk Free không thể khẳng định hoặc đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin mà bạn chuyển tới chúng tôi, và bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro.  Khi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng hết sức đảm bảo thông tin đó được an toàn trong hệ thống của chúng tôi.

Trong trường hợp xác định được các thành viên đang lợi dụng hệ thống của chúng tôi nhằm mục đích xấu (ví dụ, sử dụng các số điện thoại chúng tôi cung cấp để gọi điện thoại quấy rối), các hành vi này có thể được báo cho các cơ quan hành pháp.  Trong những trường hợp như vậy, Walk Free có thể cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm danh tính và địa chỉ cho các cơ quan đó.

Bạn nên thường xuyên cập nhật về chính sách thông tin cá nhân vì nó có thể thay đổi theo thời gian. Lần cuối chúng tôi cập nhật chính sách này là XX, XX, 2012.  Mỗi lần bạn truy cập và cung cấp thông tin qua “Trang chủ”, bạn chấp nhận chính sách thông tin cá nhân có hiệu lực tại thời điểm đó.  Bạn cũng chấp nhận các luật lệ hay điều khoản sử dụng cụ thể (có thể được đăng ở các phần riêng trên “Trang chủ”), bao gồm cả khu vực quyên góp, ký kiến nghị, gửi email hay khu vực nhiếp ảnh. Chính sách thông tin cá nhân này áp dụng cho các giao dịch và hoạt động bạn tham gia.

Thông tin sẽ chỉ được thu thập qua “Trang chủ”.  Chính sách này không áp dụng cho các trang web của các tổ chức khác mà có liên kết đến “Trang chủ”; vì có thể có sự khác biệt về chính sách thông tin cá nhân.  Và chính sách này không áp dụng cho bất cứ hoạt động giao tiếp offline (phi trực tuyến) nào giữa bạn và Walk Free.

CÁC KIẾN NGHỊ VÀ KHẢO SÁT THĂM DÒ

Đối với các bản kiến nghị, khảo sát mà bạn ký hoặc tham gia, chúng tôi sẽ coi danh tính, thành phố, quốc gia và các lời bình là thông tin đại chúng – ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp các bản tổng hợp kiến nghị với lời bình luận của bạn cho các nhà lãnh đạo thế giới, các đối tượng tiếp nhận khác hoặc báo chí.  Chúng tôi sẽ không công khai địa chỉ nhà bạn, nhưng chúng tôi có thể chuyển nó tới một địa chỉ được chỉ định, như là một phần của bản kiến nghị. Đây là một cách làm phổ biến trong những trường hợp như vậy.  Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi không để lộ địa chỉ email hay số điện thoại nếu chưa được sự đồng ý của bạn.  Lời bình luận, cùng với danh tính, thành phố và quốc gia của bạn có thể được cung cấp cho báo chí và mạng trực tuyến đại chúng. Walk Free không chịu trách nhiệm nếu các đối tượng của phong trào sử dụng địa chỉ email của bạn trong nội dung thông tin của họ.

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

Chúng tôi có thể phân tích thông tin thu thập được từ các thành viên Walk Free và hoạt động của họ để dùng cho các nghiên cứu nhằm tăng hiệu quả tác động của chúng tôi tới tình trạng nô lệ hiện đại.  Chúng tôi có thể công bố các dữ liệu và kết quả nghiên cứu cho bên thứ ba một cách nghiêm ngặt và đảm bảo không để lộ thông tin cá nhân.

GỬI EMAIL QUA WALK FREE

Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể giúp bạn gửi email tới các nhà lãnh đạo trên thế giới, “Thư-cho-biên-tập” của các ấn phẩm tin tức thông qua website của chúng tôi.  Các thông điệp sẽ được gửi với tư cách của bạn, địa chỉ email (dùng cho việc hồi âm), tên đầy đủ và thông tin liên lạc của bạn, như một phần của sự đệ trình.  Các thông điệp sẽ chỉ được gửi dưới tên của bạn sau khi bạn đồng ý sử dụng công cụ email với tư cách cá nhân.  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho (một hoặc nhiều) thông điệp bạn gửi bằng công cụ email này.  Walk Free không chịu trách nhiệm nếu các đối tượng của phong trào sử dụng địa chỉ email của bạn trong nội dung thông tin của họ.

GIAO DỊCH TÀI CHÍNH

Nếu bạn lựa chọn thực hiện giao dịch tài chính với Walk Free, thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ chỉ được sử dụng duy nhất cho lần giao dịch đó thông qua hệ thống thanh toán bảo mật của Chúng tôi.  Walk Free không lưu giữ thông tin về thẻ tín dụng.

VẬN ĐỘNG QUA ĐIỆN THOẠI

Tùy từng thời điểm, các thành viên hoặc tình nguyện viên của Walk Free có thể liên lạc với bạn bằng điện thoại cho các cuộc vận động cấp bách.  Nếu bạncung cấp số điện thoại qua website của chúng tôi, bạn có thể được liên lạc bằng điện thoại từ một thành viên/tình nguyện viên (mỗi người trong số họ đều bị ràng buộc bởi các điều khoản của Walk Free về thông tin cá nhân và sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác).  Nếu bạn muốn ra khỏi danh sách điện thoại của chúng tôi, bạn chỉ cần gửi email tới địa chỉ info@walkfree.org với tiêu đề “Ngừng đăng ký số điện thoại”. Sẽ mất khoảng 8-10 ngày để thông tin của bạn được xóa.

 

TRẺ EM

Walk Free không đòi hỏi thông tin cá nhân từ trẻ em. Khách truy cập dưới 13 tuổi cần được sự trợ giúp từ cha mẹ hoặc người bảo trợ hợp pháp khi truy cập “Trang chủ” và không nên khai báo bất cứ thông tin cá nhân nào. Ví dụ khách truy cập dưới 13 tuổi không nên thực hiện bất kì giao dịch tài chính nào cũng như sử dụng công cụ email của Walk Free.

COOKIES

Một số khu vực của “Trang chủ” được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng cookie (cookie được lưu lại trong máy tính của bạn và bị điều khiển bởi các trình duyệt) để cho phép bạn quay trở lại các phần bảo mật của trang web mà không cần phải nhập lại mật khẩu. Nếu bạn muốn dừng chúc năng này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn nằm ở mục giúp đỡ trên thanh công cụ của trình duyệt. Nếu bạn tắt chế độ này trên trình duyệt, bạn có thể sẽ không truy cập được một số khu vực nhất định trên “Trang chủ”.

 

THEO DÕI DỮ LIỆU

Nhằm phục vụ tốt hơn cho các thành viên, chúng tôi sử dụng các cookie và phân tích định kì log của trang web . Chúng tôi có thể sẽ thu thập/lưu trữ các địa chỉ IP để nắm bắt nguồn truy cập chính vào trang web là từ đâu, từ đó điều chỉnh các dịch vụ cho thành viên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác như Google Analytics. Điều này giúp chúng tôi hiểu hơn đặc tính của các nguồn truy cập và phát hiện những vấn đề (nếu có) của trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hình ảnh đính kèm trong các email để theo dõi tỉ lệ mở thư, từ đó chúng tôi có thể biết loại thư nào hấp dẫn nhất với các thành viên.

URLs (địa chỉ trang web) trong emails có thể chứa một ID (mã nhận diện) cho phép chúng tôi xác định chính xác người tham gia hoạt động trên trang web. Chúng tôi sử dụng những URL này để đơn giản hoá quá trình kí kiến nghị và điền vào các bản khảo sát. Đôi khi chúng tôi có thể dùng URLthu gọn thay thế cho các URL dàicó chứa  ID – nhằm mục đích đơn giản hoá sự trình bày, tránh phá vỡ những đường link khi sao chép, và đảm bảo tính tương thích với những chương trình email vốnkhông thể xử lý các URL dài. Khi một URL thu gọn được hiển thị trong một thư điện tử, bạn vẫn sẽ nhìn thấy URL đầy đủ trong thanh địa chỉ của trình duyệt khi bạn truy cập trang web.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Walk Free có thể cung cấp liên kết tới những trang web của bên thứ ba, và các trang web khác có thể cung cấp liên kết tới “Trang chủ”. Các trang web của bên thứ ba hoạt động theo các điều khoản sử dụng và các chính sách cá nhân của riêng họ. Walk Free không có bất cứ quyền kiểm soát nào trên các trang web này, bằng việc sử dụng “Trang chủ” , bạn chấp nhận và đồng ý rằng Walk Free không chịu trách nhiệm cho hoạt động của các trang web thuộc bên thứ ba, và cũng không chứng nhận và không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay bất kì các tài liệu nào khác trong các trang web như vậy. Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Walk Free không chịu trách nhiệm hoặc  có nghĩa vụ, dù trực tiếp hay gián tiếp, với bất cứ thiệt hại hay mất mát nào mà có khá năng gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc tín nhiệm bất kì nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu có trong các trang như vậy.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CÁ NHÂN

Walk Free có thể tự ý điều chỉnh hoặc sửa đổi chính sách này vào bất kì thời điểm nào. Nếu chúng tôi có bất kỳ một sự thay đổi quan trọng nào trong cách thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ của website và cung cấp  những  thay đổi chi tiết ở đây. Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi chính sách và cách thức nhằm làm suy yếu tính bảo vệ đối với thông tin của người sử dụng đã được thu thập trước  ngày những thay đổi chính thức có hiệu lực  nếu không có sự đồng ý của  những người sử dụng bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng định kì truy cập vào trang web để nắm bắt các chính sách hiện thời của chúng tôi.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có thắc mắc gì về chính sách thông tin cá nhân này, thông tin cá nhân của bạn, hay nguyên tắc hoạt động của “Trang chủ”, xin hãy liên hệ info@walkfree.org.

 

Emails từ Walk Free

Walk Free sẽ gứi cho bạn các thông tin mới nhất về chính sách này cũng như các phong trào quan trọng qua emails.  Bất kỳ lúc nào bạn muốn ra khỏi danh sách email của chúng tôi, bạn có thể gửi thư có tiêu đề “Ngừng đăng ký” đến info@walkfree.org.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Việc sử dụng trang web cung cấp bởi Walk Free phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện sau:

1. Sử dụng đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện này tính từ ngày sử dụng lần đầu tiên.
2. Walk Free bảo lưu quyền thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trực tuyến các thay đổi đó.  Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có sự thay đổi trên được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới.
3. Bạn đồng ý sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp, và theo cách không làm xâm phạm tới quyền lợi, hoặc hạn chế/ngăn chặn việc sử dụng và ưa thích trang web của bất cứ bên thứ ba nào.
4. Trang web cùng với thông tin, danh tính, hình ảnh, tranh ảnh, biểu tượng đề cập hoặc có liên hệ tới Walk Free được cung cấp “nguyên bản như vậy” không cần có sự đại diện hay chứng thực, cũng như bất kỳ sự bảo lãnh ngầm hay công khai nào.  Walk Free không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào về những thiệt hại bao gồm (không giới hạn trong phạm vi): thiệt hại gián tiếp (hoặc là hậu quả của hành động khác) hay bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng, có liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng được trang web, bất kể là làm đúng cách hay do lơ là.
5. Walk Free không đảm bảo chức năng của các nội dung trên trang web sẽ hoàn toàn không thể bị ngắt quãng hãy không có lỗi; không đảm bảo các sai sót sẽ được sửa chữa, hay trang chủ hoặc máy chủ của nó 100% không có virus hoặc lỗi.  Walk Free cũng không đảm bảo toàn bộ các chức năng, tính chính xác hay độ tin cậy của các nội dung.
6. Hạn chế bản quyền: Đặc biệt nghiêm cấm phát hành hoặc sử dụng vào mục đích thương mại bất cứ một nội dung nào được trình diện trên trang chủ nếu không được sự ủy quyền trước của Walk Free. Nếu có nhu cầu tìm hiểu thêm về việc sử dụng các nội dung đó, hãy liên lạc qua email info@walkfree.org.
7. Walk Free không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang Internet khác,
8. Bất cứ hình thức truyền thông hoặc thông tin nào được chuyển tới hoặc đăng trên phần đại chúng của trang web bao gồm: dữ liệu, câu hỏi, đề xuất hoặc các nội dung tương tự, được và sẽ được xem như không còn bí mật hay thuộc sở hữu độc quyền cá nhân nữa.
9. Trong trường hợp có sự xung đột giữa các Điều Kiện và Điều Khoản này với các điều lệ/quy định sử dụng cụ thể nêu trên Trang chủ liên quan đến một thông tin đặc biệt thì điều lệ/quy định trên Trang chủ thắng thế.
10. Các điều kiện và điều khoản này được diễn giải và chi phối bởi luật pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Mọi sự tranh chấp sẽ tuân theo phán quyết duy nhất của các Tòa Án Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
11. Nếu không đồng ý với các Điều Kiện và Điều Khoản này, việc sử dụng Trang chủ phải dừng lại ngay lập tức.
12. Quan điểm của những người đóng góp cho trang web này không nhất thiết là quan điểm của Walk Free.