WALK FREE LÀ MỘT PHONG TRÀO CỦA MỌI NGƯỜI KHẮP NƠI ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI MỘT TRONG NHỮNG TỘI ÁC TỒI TỆ NHẤT THẾ GIỚI: NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI

Walk Free sẽ bảo đảm thông tin cá nhân của bạn và giúp bạn cập nhật liên tục về phong trào của chúng tôi

NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ NÔ LỆ NGÀY NAY

29,800,000

Người ta ước tính có 29.8 triệu người buộc phải sống trong cảnh nô lệ trên khắp thế giới ngày hôm nay. Nguồn: Global Slavery Index 2013

tìm hiểu thêm

What's Happening Right Now?

Do you know where your cocoa has been, before it became part of your chocolate bar? http://ow.ly/i/5igqc

HÃY HÀNH ĐỘNG