WALK FREE LÀ MỘT PHONG TRÀO CỦA MỌI NGƯỜI KHẮP NƠI ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI MỘT TRONG NHỮNG TỘI ÁC TỒI TỆ NHẤT THẾ GIỚI: NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI

Walk Free sẽ bảo đảm thông tin cá nhân của bạn và giúp bạn cập nhật liên tục về phong trào của chúng tôi

NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG TRONG CHẾ ĐỘ NÔ LỆ NGÀY NAY

29,800,000

Người ta ước tính có 29.8 triệu người buộc phải sống trong cảnh nô lệ trên khắp thế giới ngày hôm nay. Nguồn: Global Slavery Index 2013

tìm hiểu thêm

What's Happening Right Now?

Khai went to China to accept a job, but was forced to marry a stranger instead. You won't believe how she escaped: http://bit.ly/1no1DEU
RT @AJELive: Amnesty International has condemned the Gulf state of Qatar for failing to protect migrant domestic workers | http://t.co/3msa…
Who made your underwear? People like Halima, aged 11, who earns $3.20 weekly and is beaten if she makes a mistake: http://bit.ly/1lDlNGY

HÃY HÀNH ĐỘNG