Isang Mundong Walang Pang-aalipin


 

Naniniwala ako na kaya ng ating henerasyon na lumikha ng mundong walang pang-aalipin.

Isang mundo kung saan imposibleng isipin na kayang taratuhun ang isang tao bilang pag-aari ng kanyang kapwa-tao.

Isang mundo kung saan nahahatulan ng hustisiya ang mga taong nagnanakaw ng kalayaan ng kanilang kapwa-tao.

Isang mundo kung saan lahat ng tao ay humahakbang na malaya.

Nangangako ako na udyokan ang mga pamahalaan, negosyo at komunidad na tigilin ang modern slavery.


Sa buong mundo, mayroong humigit-kumulang na 29 milyon katao na kasalukuyang inaalipin. Inaagawan ng kanilang dignidad at pagka-tao; pinipilit mag-trabaho na halos walang sahod; nakakulong o di kaya ay nasa mas masamang sitwasyon. Ang mga taong pinaka-bulnerable ay nasesentensya sa isang buhay ng pang-gagahasa, pang-aabuso at malupit na kundisyon sa trabaho.

Nagtitiwala ang mga trafficker ng alipin sa ating pagwawalang-imik para sa patuloy nilang pagyaman. Namamalagi sila sa mga lihim at estigma. Dahil sa kawalang ng atensyon ng mga lider sa buong mundo, nahahayaan silang mang-alipin ng bilang ng tao ngayon na higit pa sa bilang sa kahit anung punto sa kasalukuyan.

Kung maninindigan tayo ngayon, kaya natin gawing isang suliranin na importante sa buong mundo, para hindi makaligtaan ang mga nabibilanggo sa bitag ng pang-aalipin.